Sản phẩm ERP

ANZ Solution ERP là một bộ các giải pháp quản lý doanh nghiệp hỗ trợ việc quản lý tài chính, mối quan hệ khách hàng và chuỗi cung ứng. Ứng dụng ANZ Solution giúp giải quyết các nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp

 


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout