Đặc tính nổi trội

 1. Phục vụ mô hình đa chi nhánh
  • Doanh nghiệp Mẹ - Con, hoặc độc lập hoàn toàn
  • CSDL tập trung
  • Ứng dụng diện rộng
 2. Tính năng “Động”
  • Danh mục
  • Định nghĩa khoản mục lương
  • Định nghĩa các chi phí
  • Bảo hiểm – đóng góp
  • Ca kíp
  • Đào tạo
 3. Hệ thống tương tác
  • Website dành cho nhân viên tương tác với lãnh đạo
  • Xem thông tin lương/phép cá nhân
  • Xin và phê duyệt nghỉ phép
 4. Báo thu nhập
  • Gửi thông tin qua Email
  • Trả lương qua ngân hàng
 5. Quản lý đào tạo hoàn hảo
  • Quản lý khóa học
  • Chứng chỉ
  • Thi / điểm thi

Cập nhập kỹ năng cho nhân viên


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout