Hệ thống Quản lý thông tin cán bộ

Được xây dựng với mục đích quản lý thông tin cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nhà nước, theo quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV; ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phiên bản được nâng cấp từ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Hê thống đước xây dựng nhằm quản lý thông tin cán bộ CNVC, bao gồm: Hồ sơ cán bộ - quyển lý lịch cán bộ; các bản sơ yếu lý lịch; các bản bổ sung lý lịch; các nghị quyết, quyết định về nhân sự; các bản tự kiểm điểm, nhận xét đánh giá cán bộ; đơn, thư, nhận xét, đánh giá của chuyên viên theo dõi cán bộ; bản sao giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, tình trạng sức khỏe, v.v… Và toàn bộ các quá trình tham gia cách mạng, các chế độ lương, chức vụ có tính đến các diện chính sách như con gia đình thương binh liệt sỹ, có công với cách mạng..

Hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ của ANZ solution được đánh giá là hoàn thiện nhất trong hệ thống quản lý hồ sơ cán bộ hiện nay với việc quản lý hơn 2 triệu giáo viên trên 64 tỉnh thành cho toàn ngành giáo dục.

Hệ thống cho phép quản lý toàn bộ hồ sơ cán bộ từ khi thử việc đến lúc về hưu (có quản lý những người đã về hưu) đảm bảo cho các lãnh đạo đơn vị, các cán bộ quản lý nhân sự có bức tranh toàn cảnh về đội ngũ cán bộ trong đơn vị với đầy đủ các dự báo về quan số, sự thừa thiếu, các định biên, kế hoạch nhân sự vv…


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout