"Tái kỹ Nghệ - Reegineering" để hội nhập

Có nhiều định nghĩa khác nhau về Tái kỹ nghệ qui trình nghiệp vụ. Mặc dầu từng định nghĩa hơi khác nhau, tất cả đều có cùng chủ đề bao quát: việc thiết kế lại triệt để các qui trình nghiệp vụ để đạt tới những cải tiến căn bản trong năng suất và hiệu năng. Hai từ khoá chính triệt để và căn bản. Thiết kế lại triệt để nghĩa là loại bỏ cãc qui trình và thủ tục hiện có và phát minh ra cách thức mới. Cải tiến căn bản nghĩa là bước nhảy lượng tử trong hiệu năng. Cả hai ý tưởng này đều xung đột trực tiếp với tâm tính cũ về "cải tiến tăng dần thường xuyên."

Mô hình công nghiệp gốc, mà nhiều công ty vẫn dùng ngày nay, dựa trên nguyen tắc cơ bản là công nhân có vài nhiệm vụ không phức tạp, thường được hoàn thành trong một dây chuyền qui trình lớn. Mô hình này cho phép công nhân hội tụ vào các nhiệm vụ riêng lẻ, được nối với qui trình phức tạp hơn. Để thu được ích lợi từ cách tiếp cận này, các công ty phải chấp nhận những bất tiện, không hiệu quả và chi phí cao.

Tái kỹ nghệ qui trình nghiệp vụ thay đổi triệt để môi trường làm việc. Các qui trình riêng lẻ được tổ hợp để thu được hiệu quả và năng suất. Công nhân được phép ra quyết định tại chỗ để khử bỏ những rào chắn qui trình và làm tăng tốc độ ra thị trường. Điều này không chỉ có ích lợi cho hiệu năng nghiệp vụ toàn cục, nó cũng còn có thể làm tăng sự thoả mãn và trung thành của nhân viên. Nhân viên có thể mở rộng kỹ năng và tri thức của họ sang các lĩnh vực khác, và có khả năng ra quyết định ảnh hưởng tới hiệu năng riêng của họ.

Đôi lời nói về Tái kỹ nghệ qui trình nghiệp vụ không phải là gì. Nó không phải là tái tổ chức, tái cấu trúc, giảm cấp, tự động hoá hay cắt bớt chi phí. Tất cả những điều này có thể là kết quả của một suy nghĩ thấu đáo, được lập kế hoạch kỹ và được thực hiện tốt dự án tái kỹ nghệ. Tuy nhiên, riêng từng mục đích được nêu ra không nên là lí do duy nhất cho công ty để biện minh cho dự án tái kỹ nghệ.

Dường như là tái kỹ nghệ qui trình có thể là giải pháp cho nhiều vấn đề hiệu năng mà các doanh nghiệp và đối diện ngày nay; tuy nhiên, đây là lúc cho việc kiểm tra thực tế. Vào đầu những năm 90, hơn một nửa các dự án tái kỹ nghệ không được hoàn tất hay đã không đạt tới kết quả cải tiến căn bản.

Mười một năm sau đó, các công ty vẫn còn thuê Ts. Michael Hammer, một kỹ sư và cựu giáo sư MIT, để huấn luyện cho họ trở nên hiệu quả hơn. Tại sao phải mất nhiều thời gian thế để học những bài học này? Một phần, như Ts Hammer đã nói cho phóng viên tờ Newsweek vào tháng 11/2004, bởi vì cần có thời gian để các công ty học cách dùng công nghệ "đại bác cỡ nhỏ" ngày nay để hợp lí hoá vận hành của họ. Và một phần bởi vì "với nhiều tổ chức, việc tái kỹ nghệ đã trở thành cách sống."

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, tái kỹ nghệ được thực hiện điển hình như một dự án phức tạp, nhạy cảm thời gian, hội tụ vào thiết kế và thực hiện qui trình nghiệp vụ được tái cấu trúc về nền tảng. Tái kỹ nghệ bao gồm quản lí thông tin, công nghệ và con người tại mọi mức của tổ chức, và trong đa dạng chức năng kể cả, chẳng hạn, kỹ nghệ, bán, quản lí sản phẩm, tài chính, tài nguyên nhân lực và tiếp thị. 


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout