Quản lý chuỗi cung ứng

ANZ Solution giúp cải tiến đáng kể việc quản lý hàng tồn kho, quản lý các kho hàng đặt tại một hoặc nhiều địa điểm khác nhau cũng như việc xử lý đơn hàng, lên kế hoạch và hợp tác trực tuyến với các nhà cung cấp, đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu về hàng hóa của thị trường, gia tăng lòng trung thành của khách hàng dành cho thương hiệu. Điều này còn giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mới trên thị trường và nâng cao khả năng sinh lợi nhờ vào việc hợp tác hiệu quả với các đối tác. 


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout