Quản lý mua hàng trong ERP - các lợi ích

Quy trình kinh doanh.
Điều khiển các quá trình mua hàng của bạn,cải thiện độ chính xác, và tăng
năng suất lao động bằng cách tự độngthường xuyên mua các nhiệm vụ. Sử dụng một
công việc phê duyệt quy trình cho hiện tạiđơn đặt hàng hơn chỉ địnhmua giới hạn.Giảm chi phí hoạt động.

Giảmnhập dữ liệu lặp đi lặp lại và giúp đỡloại bỏ những sai lầm tốn kém bằng cách di chuyểntrưng dụng trực tuyến của bạn với quá trình. Truy cập thông tin tối quan trọng.Tìm câu trả lời tức thì cho các câu hỏi vàduy trì hoàn thành kiểm toán hàng mua
Kiểm soát thông tin chi tiết vàtheo dõi và quản lý khả năng.Theo dõi và phân tích hoạt động muahàng


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout