Mô hình chuẩn hóa

 • Áp dụng cho tất cả các hình thức kế toán. (Nhật ký chung, nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ…)
 • Cho phép đa ngôn ngữ, đa chi nhánh, đa tiền tệ.
 • Cho phép mở nhiều tiểu khoản (không giới hạn, cho phép đến cấp n.)
 • Cho phép tài khoản theo dõi đến đối tượng, rất linh hoạt mềm dẻo…
 • Thực hiện tối thiểu các thao tác hạch toán (NSD chỉ cần lập xong chứng từ hệ thống đã tự động ghi sổ, báo cáo liên quan)
 • Xuất hàng với nhiều đơn vị tính khác nhau (ví dụ nhập Hộp xuất vỉ, viên…).
 • Tự động hạch toán các bút toán theo cấu hình đã thiết lập. 

Mô hình quản lý tập trung cho doanh nghiệp đa chi nhánh

Phân hệ tài chính, thuộc ANZ SOLUTION ERP là giải phải với các công nghệ mới nhất và kết hợp hài hòa giữa các yêu cầu nghiệp vụ, cấu trúc và mô hình quản lý của doanh nghiệp với kiến trúc của bản thân ứng dụng

Được phát triển bằng công nghệ mới nhất DotNet framework 3.5 của Microsoft. Cơ sở dữ liệu SQL 2005/2008; Windows server 2003 hoặc 2008. Mô hình quản lý tập trung và sử dụng Smart client  với loại kiến trúc mới nhất  SAAS (software as a service)

Giải pháp cho tổng công ty có nhiều thành viên hoặc công ty đa quốc gia với các mô hình công ty con phụ thuộc hay độc lập khác nhau. Hoạt động trên mạng diện rộng WAN,  khắp cả Việt Nam và nước ngoài với số liệu thực

Kế toán

Hệ thống kế toán được xây dựng dựa theo thông tư 15 hoặc 48 với đầy đủ các chức năng:

 • Kế toán tiền mặt
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán kho (vật tư)
 • Kế toán bán hàng (công nợ phải thu)
 • Kế toán mua hàng (công nợ phải trả)
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tài sản cố đỊnh

Hệ thống được thiết lập với các hoạch toán tự động nhưng đảm bảo dễ dàng kiểm soát, theo dõi toàn bộ số liệu mà không cần phải có chuyên môn về tin học cũng như về kế toán chuyên sâu.

Với mô hình đa công ty/ đa chi nhánh

 

Những người được quyền có thể xem được thông tin tài chính của cả tập đoàn hoặc bất cứ công ty thành viên nào. Và ngược lại NSD ở cấp cơ sở chỉ được quyền xem thông tin của chính cơ sở đó nếu được quyền. Người điều hành tập đoàn có thể xem thông tin của cả tập đoàn hoặc chi nhánh thông qua 1 vài nhấp chuột. 

 

Các lợi ích của hệ thống mang lại 

Tích hợp mô hình quản lý nhiều công ty thành viên

Hệ thống cho phép quản lý 1 cách linh hoạt Tổng công ty với nhiều công ty thành viên; đảm bảo tính năng:

 • Độc lập/ tự hoạch toán của từng công ty nhỏ.
 • Mô hình công ty mẹ vơi nhiều công ty con trực thuộc hay không trực thuộc  
Quản lý tập trung với số liệu thực với hiệu quả cao

Là 1 giải pháp hiệu quả, và là 1 trong rất ít các ứng dụng triển khai cho doanh nghiệp chỉ yêu cầu đường truyềnADSL, các ứng dụng ở các doanh nghiệp con chỉ tải 1 phần nhỏ dữ liệu về trong phiên làm việc; còn toàn bộ hệ thống chạy tập trung tại 1 trung tâm. Các số liệu có trên Server luôn luôn là số liệu thực, đảm bảo cho người điều hành luôn có được các thông tin mới nhất với số liệu chính xác nhất để ra các quyết định kịp thời. 

Mô hình quản lý tập trung là giải pháp tối ưu cho hệ thống cung ứng cho các doanh nghiệp trong hệ thống cũng như cho khách hàng bán buôn hoặc bán lẻ.

Giảm hàng tồn kho

Là mô hình lý tưởngcho doanh nghiệp có hệ thống bán lẻ trên nhiều địa bàn. Hệ thống cho phép nhân viên từ 1 công ty có thể xem được thông tin từng mặt hàng trong kho của toàn hệ thống. Việc bán hàng linh hoạt với các việc:

 • Chuyển kho nội bộ
 • Xuất kho cho các công ty trong hệ thống
 • Xuất kho “hộ” cho công ty không có hàng.
 • Bán hàng 1 công ty con nhưng giao hàng bằng công ty khác

Với tính linh hoạt cao, hệ thống đảm bảo không có hàng tồn kho hoặc việc mất cân đối về hàng hóa giữa các công ty thành viên. Không để cùng 1 mặt hàng nhưng chỗ thì thiếu còn chỗ khác thì thừa.

Quy trình hóa với dòng công việc

Là Hệ thống hoạt động trên mạng LAN/WAN được quản lý với nhiều vai và mức độ truy cập đến các tài nguyên/dữ liệu khác nhau. Việc phân vai giúp đảm bảo quản lý đến từng chi tiết nhỏ trong việc quản lý số liệu, với các quyền truy cập khác nhau cho từng người:

 • Quyền được xem
 • Quyền được thêm mới
 • Quyền được sửa
 • Quyền được xóa

Ngoài ra có hệ thống nhắc nhở về các tác vụ cộng tác giữa các đơn vị khác nhau hoặc các công việc yêu cầu thông tin từ nhiều người tham gia. 


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout