Tư vấn giải pháp quản lý doanh nghiệp

Giải pháp quản lý doanh nghiệp
Quen thuộc với người dùng:
Công nghệ quản lý doanh nghiệp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian để tập trung vào những vấn đề thật sự quan trọng? Công nghệ có thể phản ánh cách thức làm việc thật sự của từng cá nhân trong công ty bạn? ANZ Solution đáp ứng được những điều này. Các sản phẩm của ANZ Solution không đòi hỏi nhiều thời gian để tiếp cận công nghệ, giúp bạn tập trung hơn vào những vấn đề then chốt trong công việc kinh doanh. Được thiết kế giao diện sử dụng theo kiểu phân bổ công việc cho từng cá nhân người dùng, ANZ Solution còn cho phép mỗi người dùng được tùy chỉnh theo sở thích và phong cách làm việc. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian huấn luyện, đồng thời nhanh chóng thu lại lợi nhuận từ khoản đầu tư công nghệ của bạn.

Phù hợp với hệ thống:
Khi một giải pháp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo cùng phương thức với công nghệ hiện tại bạn đang có, giải pháp này sẽ dễ dàng phù hợp một cách hoàn hảo với hệ thống bạn đang dùng, giúp bạn tối đa hóa lợi ích của việc đầu tư vào công nghệ. Và ANZ Solution cũng vậy! Nhờ hoạt động tích hợp với các hệ thống công nghệ khác, giúp bạn sử dụng tối đa khoản đầu tư này. Và với việc tích hợp vào những công nghệ sẵn có, nhân viên toàn công ty sẽ được làm việc với một giải pháp quản lý doanh nghiệp mạnh mẽ trong một môi trường quen thuộc họ vẫn tiếp xúc hằng ngày.

Thúc đẩy hiệu quả kinh doanh:
ANZ Solution nâng cao năng suất của doanh nghiệp bằng cách tự động hóa các hoạt động then chốt trong kinh doanh và thích nghi để phù hợp với từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp, mang lại tầm nhìn thấu đáo nhất. Bằng cách nào? Bằng thiết kế giao diện sử dụng theo kiểu phân bổ công việc cho từng cá nhân người dùng, cũng như được tích hợp vào các công cụ hiệu quả quen thuộc như Microsoft Office. Bằng sự kết hợp công nghệ của ANZ Solution, việc hợp tác giữa nhân viên công ty, nhà cung cấp và khách hàng sẽ được tăng cường tối đa. Và, bằng cách kết nối xuyên suốt các mối quan hệ khách hàng, quan hệ tài chính và quy trình chuỗi cung ứng giúp mang lại hiệu quả tối đa cả bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, chi phí giảm và hiệu quả gia tăng.

Cho phép tự tin ra quyết định:
Công việc kinh doanh của bạn luôn không ngừng đòi hỏi. Bạn phải có đủ tiềm lực để đáp ứng và đủ tự tin để đưa ra quyết định sáng suốt có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. ANZ Solution giúp bạn nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu thay đổi của doanh nghiệp, cung cấp cái nhìn thấu đáo xuyên suốt toàn công ty, cho phép bạn đưa ra những quyết định sáng suốt và kịp thời một cách tự tin hơn. Với việc vận hành cùng lúc các công cụ phân tích, bạn có thể truy cập và phân tích dễ dàng các dữ liệu chính yếu trong kinh doanh. Nhân viên trong công ty cũng có thể sử dụng công cụ đã quen thuộc để lấy những thông tin họ cần từ hệ thống, theo phương thức phù hợp với cách thức làm việc đã được họ điều chỉnh. 


Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout