Thăm dò ý kiến

Currently no active poll.

Quản lý tài chính trách nhiệm và tuân thủ

Quản lý tài chính trách nhiệm và tuân thủ

ANZ ERP là giải pháp quản lý tài chính thúc đẩy trách nhiệm và minh bạch tài chính.

Chi phí về tuân thủ quy định và trách nhiệm tài chính có thể là đáng kể, nhưng mất mát cho việc thực hiện không đúng với yêu cầu pháp lý hoặc nhiệm vụ từ các khách hàng có thể cao hơn nhiều. Quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP), giải pháp cho phép doanh nghiệp của bạn đáp ứng yêu cầu bên ngoài hoặc thay đổi điều kiện kinh doanh - và giúp bạn chứng minh rằng các yêu cầu này đã được đáp ứng - là một thành phần quan trọng cho kinh doanh thành công trong một môi trường kinh tế thay đổi.

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp mà có thể thực hiện được những mục tiêu quan trọng?

 • Thi hành các thủ tục phù hợp với công ty hoặc sáng kiến có chất lượng bằng cách tự động quy trình công việc.
 • Cho nhân viên dễ dàng truy cập thông tin phù hợp với vai trò của họ trong công ty.
 • Cung cấp điều hành và quản lý dễ dàng đến các chỉ số rủi ro chính.
 • Thu thập và phân tích thông tin từ nhiều phòng ban và các quy trình.
 • Cải thiện an ninh và giảm rủi ro bằng cách kiểm soát truy cập thông tin nhạy cảm.
 • Tăng cường kiểm toán của bạn quá trình giao dịch.
 • Cung cấp tiện ích dễ sử dụng theo dõi và truy tìm các công cụ để đảm bảo tuân thủ quy định.
 • Cho nhân viên cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh và xem vai trò thay đổi của công việc và nhiệm vụ cần chú ý ngay lập tức.
 • Tạo kiểm soát nội bộ để chứa và giám sát rủi ro được xác định, trong khi duy trì tuân thủ quy định.
 • Cung cấp truy cập một cửa để các chỉ số rủi ro chính.
 • Bảo đảm tuân thủ trong khi tăng tốc quá trình phê duyệt bằng cách cho phép người dùng từ xa để vào chữ ký điện tử. 

Sơ đồ trang Web | Bản In | © 2008 - 2020 ANZ Solution | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by styleshout